COVID-19 KUDEAKETA

Osasun-agintariek COVID-19ren aurkako prebentzio- eta segurtasun-gomendioen berri eman zutenetik, Gureak taldeko jarduera guztietan beharrezko prebentzio-neurriak ezarri dira taldea osatzen dugun 6.000 pertsonen segurtasuna eta osasuna bermatzeko. Horretarako, neurri orokorrak eta espezifikoak ezarri dira, jarduera bakoitzaren tipologiaren arabera, errealitate bakoitzera etengabe egokitzeko, egoeraren bilakaerak eskatzen digunaren arabera.

Jarraian, alarma-egoeraren kudeaketako mugarri nabarmenenen kronologia aurkeztuko dugu:

KRONOLOGIA

Martxoaren 13a Gipuzkoako Foru Aldundiaren aginduz, GFArekin hitzartutako Okupazio Zerbitzua martxoaren 16tik aurrera, astelehena, eta beste abisu bat eman arte etenda geratzen dela jakinarazi zen. Horrela, zerbitzu hori erabiltzen duten 860 pertsonek, laguntza-premia handiena dutenek, beren erreferentziazko zentroetara joateari utzi zioten.

Egun berean, eta tokiko agintariek ezarritako ikastetxeen itxieraren jarraipena eginez, GUREAKeko Lanbide Heziketako 36 ikaslek urrutiko eskola-jarduera garatzen hasi ziren plataforma digitalen bidez.
Martxoak 15 Gobernu zentralak ezarritako alarma-egoeratik eratorritako agindu berriei erantzunez, 10 ostalaritza-zentro eta 81 pertsonak lan egiten duten catering itxi dira (Gureak Ostalaritza), ordezkari sindikalekin adostutako ezinbesteko ERTE baten bidez izapidetuz. Sukalde zentralak lanean jarraitzen du hirugarren adinekoen egoitzei 2.000 menu baino gehiago emateko, bazterketa-arriskuan eta aterperik gabe dauden pertsonak aterpetxe eta kiroldegietan, eta 350 baino gehiagoren adineko jendearen etxeetan.
Martxoak 17 Urrutitik egin daitezkeen jarduera guztietan etxetik lan egiteko aukera aktibatu zen, hala nola, administrazioan, pertsonalean edo marketing online-n. Horrela, 175 langilek baino gehiagok etxetik irten gabe lan egin ahal izango dute.
Martxoak 20 Gureak Industrialeko zuzendaritzak eta langileen ordezkariek ezinbesteko ERTE bat aurkeztea adostu dute, hurrengo astetik aurrera GUREAK enpresak Gipuzkoan dituen lantegi industrialen sarean lan egiten duten 2.600 pertsonei eragingo diena. Neurri horren bidez, jarduera horretan lan egiten duen taldea babestea lehenesten da, kolektibo ahuletako ahalik eta pertsona gehien biltzen baititu, bereziki desgaitasun psikikoa duten pertsonak. Horretarako, salbuespenezko egoera honetan, ERTEk eragindako pertsona guztiei dagokien prestazioa osatzearen aldeko apustua egin du GUREAK taldeak, ohiko soldataren % 100 kobratzea bermatu arte.
Martxoak 21 Ikusgai egon daitezkeen jardueretan, hala nola Garbitasuna, Ikuztegia, Zerbitzu Anitzak eta Marketing jardueretan, segurtasun-protokolo espezifikoak ezarri dira kasu bakoitzerako, eta, proaktiboki, urruntze- eta babes-neurriak modu indibidualean indartu dira osasun-krisi honetan profil kaltetuena duten 150 pertsona baino gehiagorentzat.
Martxoak 23 GUREAKeko Sukaldaritza Nagusitik egoitzetan dauden adingabeei eta adinekoei bazkariak eta afariak ematen hasi dira, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Donostiako Udalari laguntzeko. Osasun- eta desinfekzio-protokolo espezifikoekin lan egiten ari dira, baita lan-ekipo bereziekin ere.
Martxoak 27 Taldeko pertsona ahulenen segurtasuna zaintzeko, astean zehar hainbat ERTE adostu dira sindikatuetako ordezkariekin Zerbitzuak, Marketing, Araba eta Nafarroako zenbait jardueratan.
Martxoak 28 Asteburuan zehar, enpresa espezializatu batek GUREAK Industrialaren lantegiak garbitu ditu, eremu komun eta lan-eremuak erabat desinfektatuz.
Martxoak 30 10/2020 Errege Dekretua aplikatuz, funtsezkotzat jotzen ez diren jarduera guztiak bertan behera utzi dira GUREAKen, hala nola, Industriako gutxieneko zerbitzu aktiboak, Berdea, eta Publizitate Zuzeneko eta Dokumentu Tratamenduko partea.

Egun berean, zaharren egoitzetako arropa infekziosoaren garbiketa GUREAK Industrialeko Garbitegira eraman da, desinfekzio-protokolo espezifikoak ezarriz eta Gipuzkoako Foru Aldundiare lankidetzarekin.
Martxoak 31 SEPEren atzeratutako ordainketak ERTE egoeran dauden langileengan izan dezakeen eragina gutxitzeko, GUREAKek langile bakoitzari dagokion hileko zenbatekoa ordaintzen die oso-osorik, eta, horrela, SEPEri dagokion kopurua aurreratzen du, 2020ko uztaileko aparteko ordainsarian erregularizatuko dena.
Apirilak 14 Araban, Marketingean eta Industrialean etendako jardueretako batzuk (jardueraren %10) pixkanaka berraktibatzen hasi dira, bezeroen eskaera espezifikoei erantzunez eta langileen ordezkariekin batera adostutako prebentzio- eta segurtasun-protokoloekin. Protokolo horiek Osasun Ministerioaren erreferentziazko dokumentuaren azken eguneraketan oinarrituta daude, COVID19ren aurkako prebentzioaren arloko sektore eta jarduera guztietarako.
Maiatzak 1 Eskerrik asko!

Maiatzak 20 Gobernuak definitutako deseskalatze-faseekin bat etorriz, alarma-egoerarekin etendako jarduerak berraktibatzeko eta pertsonak beren lanpostuetara itzultzeko prozesuak aurrera eraman dira, betiere COVID-19aren aurrean ahulenak direnen osasuna eta segurtasuna babestuz. Hain zuzen ere, industria-jardueran, non kolektibo ahuletako pertsona gehienei ematen zaien lana, zuzendaritzak eta langileen ordezkariek adostu dute indarrean dagoen ezinbesteko ERTEA aldatzea ezinbesteko ERTE partzial batengatik. 18/2020 Errege Dekretuan jasotako formula berri horri esker, berraktibazioan aurrera egin daiteke, lan-karga berriak orekatuz eta talde osoan ezarritako prebentzio- eta segurtasun-protokolo berrietara egokituz eta ikasteko marjinak eskainiz.
Ekainak 1 Zerbitzu okupazionalaren deseskalada. 52 lagun hasi dira zerbitzua aurrez aurre jasotzen hainbat jardueretan: Berdea, Dokumentuen Tratamendua, Pauso Berriak... Hurrengo 4-6 asteetan, beren taldeetan sartzen jarraituko dute aurrez aurre lan egin nahi duten pertsona guztiek. Bitartean, 114 pertsonak online zerbitzu egokitua jasotzen jarraitzen dute. Bidean parte hartzen dutenek, laster astean bi topaketa egingo dituzte komunitatean.
Uztailak 1 ERTEen amaiera talde mailan:
  • GUREAK LANEAN S.A.-n ezinbesteko ERTEen amaiera eta langileen ordezkarien eta zuzendaritzaren arteko akordioa, 2020-12-31ra arte langileen kolektiboari egonkortasuna emateko, jarduera guztietan oinarrizko lanetan zentratzeko eta bezeroen beharrei erantzuteko.
  • Gureak Zerbitzuak eta Gureak Marketing zerbitzuetan aktibatutako gainerako ERTEak amaitzea. Amaiera data: 2020-06-30 eta 2020-07-31.
  • Ostalaritza da modu mugatuan ERTEari jarraipena ematen dion enpresa bakarra, jendearbegirako zenbait jarduera espezifikotan aplikatuz.

Bizi dugun egoera aldakorrak hala eskatzen duen heinean, GUREAKek beharrezko erabakiak hartzen jarraituko du gure taldearen segurtasuna bermatzeko, gure jarduera-aniztasunari eta profilei egokituz.

Eskerrak eman nahi dizkiegu, bereziki, alarma betean dauden herritarrentzako oinarrizko zerbitzuetako zuzeneko postuetan jardun duten Gureak-eko pertsona guztiei, bai eta 24 orduz laguntza eman dieten laguntza-egiturei ere, telelanetik egoera horietara egokituz, eta gure taldeak babesten eta animatzen dituzten eta gaur egun Gureak elkartearen misioa orain eta etorkizunean betetzeko lanean jarraitzen duten pertsona guztiei.

Eskerrik asko!